eBOK Veolia jest dostępny dla wszystkich Klientów spółek:
Veolia Energia Warszawa
Veolia Energia Łódź
Veolia Energia Poznań
Veolia Południe
Veolia Wschód
Veolia Zachód
Veolia Północ
Veolia Szczytno